Zij geven bijvoorbeeld informatie over oefenen met vrijwilligers, cursussen en werken met de computer.